David Levithan

każdego dnia ocenaNIBY JESTEM, NIBY NIE