każdego dnia ocenaNIBY JESTEM, NIBY NIE

Alicja Górska