Każdego dnia

każdego dnia ocenaNIBY JESTEM, NIBY NIE